مدیر عامل: 09123202793

 

آموزش و کتابخانه

در این قسمت از آموزش سعی داریم نکاتی رو با روش کار با دستگاه سیل القایی دستی رو آموزش بدیم

ابتدا تنظیمات دستگاه:

- اطمینان از اتصال پایا و کامل سیم برق به منبع تغذیه در دستگاه

- سپس کلید روشن شدن دستگاه راه بزنید

- صبر کنید تا دستگاه کاملا آماده شود (نوشته های پنل آن بحات ثابت در آیند)

- حال قدرت و زمان کارکرد دستگاه را تنظیم میکنیم.

-با دقت درب ظرف را دقیقا در مرکز دسته دستگاه قرار داده و برای یکبار دکمه دسته را فشار میدهیم و رها میکنیم.

Related Videos

شبکه های اجتماعی ما