مدیر عامل: 09123202793

 

آموزش و کتابخانه

دستگاه سیل القایی نیمه اتوماتیک پویسا یکی از دستگاه های جدید سیل القایی با متد جدید می باشد. در متد ها و روش های جدید که برای سیل کردن استفاده شده، از محور های اصلی طراحی این دستگاه می باشد. روش هایی که در هنگام سیل کردن و پلمپ کردن ظروف باعث دردسر و بی کیفیت شدن سیل ها می شود. 

دود کردن پلاستیک در هنگام سیل کردن یکی از معضلات اصلی در سیل کردن می باشد که کارخانه ها و کارگاه های مختلف با آن روبرو هستند. در این جا ما می خواهییم با این دستگاه جدید روش جلوگیری از دود کردن را آموزش می دهیم. 

در هنگام استفاده از این دستگاه چون از متد زمان بر قدرت در سیل استفاده می شود که با این روش مشکل دود کردن ظروف در هنگاه پلمپ ظروف از بین می رود.

Related Videos

شبکه های اجتماعی ما