مدیر عامل: 09123202793

 

آموزش کار با سیل دستی

شرح سیل دستی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نکات مهم در کار با دستگاه سیل القایی دستی:

الف: تنظیمات دستگاه:

1- دوشاخه برق دستگاه را به پریز وصل میکنیم و دقت میکنیم که در هر دو سمت دستگاه و دیوار اتصال محکم باشد.

2- کلید روشن و خاموش دستگاه را میزنیم .نمایشگر  صفحه جلویی دستگاه بایستی روشن شود و نوشته های آن پدیدار گردد.

3- مطابق راهنمایی فیلم آموزشی، قدرت و زمان کارکرد دستگاه را تنظیم میکنیم.

4- درب ظرف را دقیقا در مرکز دسته دستگاه قرار میدهیم و برای یکبار دکمه دسته را فشار میدهیم و رها میکنیم.


شبکه های اجتماعی ما