مدیر عامل: 09123202793

 

دستگاه نیمه توماتیک
Logo (left or right) + Megamenu (left or right).
دستگاه سیل دستی
Centered Logo
Logo (centered) + Megamenu (centered).
دستگاه اتوماتیک
سیل القایی

دستگاه دستی

تومان8000000

  • مدل دستی
  • قدرت 500 وا
شبکه های اجتماعی ما