مدیر عامل: 09123202793

 

آموزش و کتابخانه

تست قدرت دستگاه سیل القایی پویسا، که توسط آقای مهندس پیربادیان انجام می شود. با استفاده از این دستگاه برای پلمپ کردن در بطری و ظروف  مایعات می توان براحتی و با هزینه بسیار کم انجام داد.

بزودی ویدئوی جدید جایگزین خواهد شد

Related Videos

شبکه های اجتماعی ما